Czy potrzebuję przepustki Sanitaire, aby podróżować do Francji?

Gdy świat zaczyna powoli otwierać się na nowo po miesiącach blokad związanych z koronawirusem, wiele krajów wdraża surowe zasady i procedury dotyczące podróży, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Francja ogłosiła niedawno, że będzie wymagać od podróżnych przedstawienia „pass sanitaire” przed wjazdem do kraju. Nowy pass sanitaire, czyli „paszport zdrowotny”, stworzony w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się Covid-19, wywołał debatę i pozostawił wiele osób zastanawiających się, czy powinni go poszukać przed wyjazdem do Francji.

Co to jest „Pass Sanitaire”?

Przepustka sanitarna wydawana jest przez francuski organ ds. zdrowia i zaświadcza, że ​​podróżny nie miał kontaktu z osobą zakażoną w ciągu ostatnich 14 dni i nie wykazuje żadnych objawów zakażenia koronawirusem. Ma on zapewnić podróżnym szybki i łatwy dostęp do kraju bez konieczności przechodzenia długotrwałych kontroli i kwarantanny po przylocie. Podróżni muszą przy wjeździe przedstawić przepustkę sanitarną, w przeciwnym razie ryzykują odmowę dostępu lub wysokie kary pieniężne.

Zalety Pass Sanitaire

Pass sanitarny to kluczowe narzędzie w walce z rozprzestrzenianiem się Covid-19 i może sprawić, że Francja stanie się znacznie bezpieczniejszym miejscem dla podróżnych. Po pierwsze, przepustka sanitarna pomaga zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa od gości, ułatwiając władzom szybką identyfikację i izolację każdej osoby, która może być nosicielem wirusa. Ponadto mogłoby to znacznie skrócić czas oczekiwania i opóźnienia na lotniskach, ponieważ podróżni nie musieliby już czekać na kontrolę bezpieczeństwa lub testy przed wjazdem do kraju.

Rząd francuski zasugerował również, aby zagraniczni podróżnicy mogli otrzymać bezpłatne szczepienie, jeśli przed wjazdem do Francji udowodnią, że cieszą się dobrym zdrowiem. Może to być kolejna zaleta, ponieważ każdy, kto przedstawi ważną przepustkę sanitarną na podróż do Francji, automatycznie kwalifikuje się do specjalnego traktowania. Nie wspominając już o tym, że wymagając od podróżnych posiadania przepustki sanitarnej, Francja wysyła światu wyraźny sygnał, że poważnie podchodzi do wirusa i jego powstrzymywania.

Wady Pass Sanitaire

Chociaż wdrożenie przepustki sanitarnej ma dobre intencje, nadal istnieją obawy dotyczące jego możliwych negatywnych konsekwencji. Jednym z głównych zarzutów jest to, że pass sanitaire może stanowić naruszenie prywatności obywateli francuskich. Ponadto niektórzy twierdzą, że pass sanitaire niesprawiedliwie dyskryminuje niektóre grupy, takie jak podróżujący z zagranicy, którzy mogą nie mieć takiego samego dostępu do usług badań zdrowotnych jak współobywatele francuscy. Na przykład istnieją już doniesienia o podróżujących z Kuby i innych krajów karaibskich, którym odmówiono wjazdu do Francji bez przepustki sanitarnej.

Ponadto program pass sanitaire spotkał się z ostrą krytyką ze strony międzynarodowych ekspertów. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie jest ona wystarczająco skuteczna, aby skutecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, i stwarza poważne ryzyko dla bezbronnych grup społecznych, takich jak uchodźcy i migranci, którzy często mają ograniczony dostęp do testów i usług opieki zdrowotnej. WHO zauważa również, że każda polityka mająca na celu zachęcanie do bezpiecznego i zdrowego podróżowania musi być otwarta i dostępna dla wszystkich, niezależnie od statusu ekonomicznego lub społecznego danej osoby.

Ocena potrzeb

Ostatecznie, aby ustalić, czy w przypadku podróży do Francji niezbędna jest przepustka sanitarna, podróżni muszą wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby, oceniając ryzyko związane z podróżą. Jeśli dana osoba rozważa podróż międzynarodową do Francji w czasach niespotykanego dotąd ryzyka związanego z podróżowaniem, prawdopodobnie w jej najlepszym interesie leży uzyskanie przepustki sanitarnej. Zapewni im to nie tylko większy spokój ducha, ale także zagwarantuje, że zostaną objęci ubezpieczeniem w przypadku zmiany polityki podróżnej danego kraju w trakcie podróży.

Dla tych, którzy obawiają się ujawnienia informacji o stanie zdrowia, istnieją alternatywy dla pass sanitaire, takie jak wykupienie ubezpieczenia podróżnego, wykonanie testu na obecność wirusa koronowego przed wjazdem do kraju lub podjęcie środków ostrożności podczas pobytu we Francji. Niezależnie od tego, jakie podejście wybiorą, niezależnie od tego, jak małe będzie, powinni przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się Covid-19, podczas gdy będą mogli cieszyć się podróżami.

Shirley Blanc

Shirley J. Blanc jest francuską emigrantką i zapaloną frankofilką. Od ponad dekady mieszka we Francji i uwielbia dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą o tym kraju z innymi. Shirley napisała obszernie na tematy takie jak francuska kultura, język, podróże i kuchnia.

Dodaj komentarz